Tải Red Gate SQL Toolbelt 2018 cho SQL Server/ .NET Reflector 10 – Link Google Drive

Tải Red Gate SQL Toolbelt 2018 cho SQL Server/ .NET Reflector 10 - Link Google Drive

Red Gate SQL Toolbelt 2018 là một bộ công cụ được thiết kế để hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu SQL Server. SQL Toolbelt bao gồm nhiều công cụ như SQL Compare, SQL Data Compare, SQL Prompt, SQL Backup, SQL Source Control và nhiều công cụ khác để giúp quản trị viên cơ sở dữ liệu quản lý các tác vụ như so sánh cấu trúc cơ sở dữ liệu, đồng bộ dữ liệu, tự động hoàn thành câu lệnh SQL, sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu và quản lý mã nguồn cơ sở dữ liệu.

Phiên bản SQL Toolbelt 2018 là phiên bản được phát hành vào năm 2018 của bộ công cụ này.

Red Gate SQL Toolbelt 2018 là gì?

Red Gate SQL(SQL Toolbelt) là một công cụ hỗ trợ đắt lực cho các lập trình viên cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server vì có thêm nhiều tính năng mà Microsoft SQL Server không có được. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và kích hoạt bản quyền cho RedGate SQL(SQL Toolbelt).

Được thành lập vào năm 1999, Red Gate Software Inc. là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các công cụ khác nhau cho các nhà phát triển cơ sở dữ liệu, các nhà phát triển, và Oracle. Có nhiều công cụ để theo dõi và quản lý, sao lưu, so sánh các cơ sở dữ liệu, vv trong tập SQL này.

Công cụ SmartAssembly cũng bảo vệ mã .NET trong bộ .NET. Cũng cung cấp là phần mềm Net Reflector. Đó là một chương trình thu thập thông tin và gỡ lỗi mạnh mẽ cho .NET Codes và được cung cấp dưới dạng một phần mềm tự do của Lutz Roeder, đã được mua và mở rộng bởi Red-Gate từ phiên bản 7.

Tải Red Gate SQL Toolbelt 2018 cho SQL Server/ .NET Reflector 10 - Link Google Drive

Red Gate SQL Toolbelt 2018 là một bộ công cụ phần mềm được thiết kế để hỗ trợ quản trị viên cơ sở dữ liệu quản lý và bảo trì cơ sở dữ liệu SQL Server một cách dễ dàng và hiệu quả. Bộ công cụ này bao gồm các công cụ sau:

 • SQL Compare: cho phép so sánh cấu trúc cơ sở dữ liệu giữa hai phiên bản khác nhau và đồng bộ hóa chúng. Điều này giúp quản trị viên cơ sở dữ liệu kiểm soát được các thay đổi cấu trúc của cơ sở dữ liệu.
 • SQL Data Compare: cho phép so sánh và đồng bộ hóa dữ liệu giữa hai cơ sở dữ liệu khác nhau. Điều này giúp quản trị viên cơ sở dữ liệu đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.
 • SQL Prompt: cho phép tự động hoàn thành câu lệnh SQL, giúp tăng tốc độ và chính xác khi nhập dữ liệu và truy vấn cơ sở dữ liệu.
 • SQL Backup: giúp tạo bản sao lưu dữ liệu định kỳ và phục hồi dữ liệu khi có sự cố. Điều này giúp bảo vệ dữ liệu và đảm bảo tính khả dụng của cơ sở dữ liệu.
 • SQL Source Control: giúp quản lý lịch sử thay đổi mã nguồn cơ sở dữ liệu và tự động hóa việc quản lý phiên bản của mã nguồn. Điều này giúp quản trị viên cơ sở dữ liệu quản lý được các phiên bản mã nguồn cơ sở dữ liệu và bảo vệ tính toàn vẹn của mã nguồn.
 • SQL Test: giúp đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của cơ sở dữ liệu. Nó cho phép quản trị viên cơ sở dữ liệu kiểm tra các thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu.
 • SQL Monitor: giúp theo dõi và phân tích hoạt động của cơ sở dữ liệu để giúp quản trị viên cơ sở dữ liệu phát hiện và giải quyết các sự cố nhanh chóng.
 • SQL Doc: giúp tạo tài liệu cơ sở dữ liệu tự động để giúp quản trị viên cơ sở dữ liệu hiểu rõ hơn về cấu trúc và nội dung của cơ sở dữ liệu.
 • SQL Dependency Tracker: giúp phân tích các phụ thuộc giữa các đối tượng trong cơ sở dữ liệu để giúp quản trị viên cơ sở dữ liệu đảm bbảo tính nhất quán của cơ sở dữ liệu và tìm hiểu các tác động của thay đổi lên cơ sở dữ liệu.
 • SQL Index Manager: giúp quản lý các chỉ mục của cơ sở dữ liệu và tối ưu hóa hiệu suất truy vấn.
 • SQL Prompt Core: cho phép tự động hoàn thành câu lệnh SQL và kiểm tra lỗi ngữ pháp khi viết mã SQL.
 • SQL Multi Script: cho phép thực thi các câu lệnh SQL trên nhiều cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ khác nhau cùng một lúc.
 • SQL Search: giúp tìm kiếm các đối tượng cơ sở dữ liệu, các thuộc tính, các quan hệ giữa các đối tượng, giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm và tìm ra thông tin một cách nhanh chóng.
 • SQL Change Automation: giúp tự động hóa quá trình phát triển, thử nghiệm và triển khai cấu trúc cơ sở dữ liệu. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro khi triển khai thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu.

Red Gate SQL Toolbelt 2018 được đánh giá cao về tính năng và hiệu suất của nó. Bộ công cụ này giúp quản trị viên cơ sở dữ liệu tăng tốc độ và nâng cao hiệu quả trong việc quản lý và bảo trì cơ sở dữ liệu SQL Server.

Những tính năng nổi bật của Red Gate SQL Toolbelt 2018

Red Gate SQL Toolbelt 2018 là một bộ công cụ phần mềm rất đa dạng và hữu ích để quản lý cơ sở dữ liệu SQL Server. Sau đây là một số tính năng nổi bật của SQL Toolbelt 2018:

 • So sánh và đồng bộ hóa cấu trúc cơ sở dữ liệu: SQL Compare là công cụ quan trọng nhất trong SQL Toolbelt. Nó cho phép so sánh cấu trúc cơ sở dữ liệu giữa hai phiên bản khác nhau và đồng bộ hóa chúng. Điều này giúp quản trị viên cơ sở dữ liệu kiểm soát được các thay đổi cấu trúc của cơ sở dữ liệu.
 • Đồng bộ dữ liệu: SQL Data Compare là công cụ quan trọng thứ hai trong SQL Toolbelt. Nó cho phép so sánh và đồng bộ hóa dữ liệu giữa hai cơ sở dữ liệu khác nhau. Điều này giúp quản trị viên cơ sở dữ liệu đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.
 • Tự động hoàn thành câu lệnh SQL: SQL Prompt là công cụ giúp tăng tốc độ và chính xác khi nhập dữ liệu và truy vấn cơ sở dữ liệu. SQL Prompt giúp quản trị viên cơ sở dữ liệu tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với việc phải nhập câu lệnh SQL thủ công.
 • Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu: SQL Backup giúp quản trị viên cơ sở dữ liệu tạo bản sao lưu dữ liệu định kỳ và phục hồi dữ liệu khi có sự cố. Điều này giúp bảo vệ dữ liệu và đảm bảo tính khả dụng của cơ sở dữ liệu.
 • Quản lý mã nguồn cơ sở dữ liệu: SQL Source Control giúp quản lý lịch sử thay đổi mã nguồn cơ sở dữ liệu và tự động hóa việc quản lý phiên bản của mã nguồn. Điều này giúp quản trị viên cơ sở dữ liệu quản lý được các phiên bản mã nguồn cơ sở dữ liệu và bảo vệ tính toàn vẹn của mã nguồn.
 • Kiểm thử tự động cơ sở dữ liệu: SQL Test giúp đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của cơ sở dữ liệu. Nó cho phép quản trị viên cơ sở dữ liệu kiểm tra các thay đổi cấu trúc cơ sở dữ

Yêu cầu để cài đặt và sử dụng Red Gate SQL Toolbelt 2018

Một trong những hệ điều hành Microsoft Windows sau:

 • Windows Server 2003
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows 8
 • Microsoft .NET Framework 3.5 trở lên

RAM 256 MB

Dung lượng đĩa cứng 200 MB

Các phiên bản sau của Microsoft SQL Server được hỗ trợ:

 • SQL Server 2005
 • SQL Server 2008
 • SQL Server 2008 R2
 • SQL Server 2012
 • Cơ sở dữ liệu SQL Azure SQL
 • SQL Server trên Amazon RDS

Yêu cầu hệ thống

Để cài đặt RedGate SQL(SQL Toolbelt) hệ thống cần những yêu cầu sau:

 • Os : Windows 7 (32 bit hoặc 64 bit) trở lên.
 • CPU : Pentium IV trở lên.
 • Ram : Ít nhất 1GB.
 • Ổ đĩa trống: Ít nhất 1GB .
 • .NET Framework: Phiên bản 3.5 SP1

Tải SQL Toolbelt 2018 – Link Tốc Độ Cao

TẢI VỀ SQL Toolbelt 2018

 

 google drive          fshare

 

TẢI VỀ Red Gate .NET Reflector 10.0.4.406

 

 google drive          fshare

 

Hướng dẫn cài đặt SQL Redgate(SQL Toolbelt)

Tải Red Gate SQL Toolbelt 2018 cho SQL Server/ .NET Reflector 10 - Link Google Drive

Bước 1: Các bạn giải nén file RedGate_SQL_Toolbelt_2015.1_+_MultiKeyGen-RePT.zip ra một folder sau đó chạy file SQLToolbelt.exe. Giao diện cài đặt hiện ra bạn chọn hết các mục sau đó bấm Next để tiếp tục.

Bước 2: Các bạn lại chọn hết các mục sau đó nhấn Next để tiếp tục.

Bước 3: Các bạn lại chọn hết các mục sau đó nhấn Next để tiếp tục.

Bước 4: Các bạn chọn I accept the terms in the license agreement sau đó bấm Next để tiếp tục.

Bước 5: Bấm Next để tiếp tục cài đặt.

Bước 6: Chọn Install all tools to: sau đó bấm Install để cài đặt.

Bước 7: Quá trình cài đặt diễn ra bạn đợi khoảng 5phút.

Bước 8: Quá trình cài đặt thành công bạn bấm Close để kết thúc quá trình cài đặt.

Bước 9: Bạn khởi động SQL Server 2014 Management Studio lên để tiếp tục quá trình kích hoạt bản quyền phần mềm Redgate SQL(SQL Toolbelt). Cửa sổ Help Us hiện ra bạn chọn No thanks.

Bước 10: Trong cửa số Connect to Server bạn Connect để vào SQL Server.

Bước 11: Trên thanh công cụ bạn chọn SQL Prompt -> Help -> Enter Serial Number.

Bước 12: Trong thư mục bạn vừa giải nén Redgate SQL bạn tiếp tục giải nén Kgn.rar sau khi giải nén bạn chạy file MultiKeyGen.exe. Bạn nhớ tắt internet trước khi active nhé. Phần mềm hiện lên

 • Program Selection: bạn chọn Red-Gate Reflector 8.
 • Licensing method(s): bạn chọn Method 1.
 • Edition Selection: bạn chọn VSPro.
 • Number Of Users: bạn chọn 1.
 • Sau đó bạn chọn Generate để lấy key

Bước 13: Sau khi bạn nhấn Generate key sẽ hiện ra sau đó bạn nhấn Copy.

Bước 14: Quay lại cửa sổ Active SQL Prompt bạn Paste key bạn vừa Copy ở cửa sổ trước vào sau đó nhấn Activate để tiếp tục.

Bước 15: Cửa sổ Activation Error hiện ra bạn chọn Activate Manually để tiếp tục.

Bước 16: Bạn Copy hết nội dung trong khung thứ nhất.

Bước 17: Sau khi Copy bạn Paste vào khung Activation Request sau khi Paste bạn Copy phần Activation Response.

Bước 18: Sau khi Copy bạn Paste vào cái khung thứ 2 nhấn Finish để hoàn thành.

Bước 19: Cửa sổ Activation Successful hiện ra bạn nhấn Close để kết thúc quá trình cài đặt.

 

Chú ý: Nếu Cách bạn không Download được, link bị lỗi hoặc không cài đặt được thì bình luận phía dưới nhé

Như vậy là downloadphanmemfull vừa hướng dẫn các bạn chỉ qua vài bước cài đặt phần mềm SQL Toolbelt 2018. Các bạn chỉ cần cài đặt theo hướng dẫn như bài viết là các bạn đã có thể sử dụng phần mềm SQL Toolbelt 2018 vĩnh viễn phần mềm này rồi, tương đối đơn giản đúng không nào. Còn ngần ngại gì nữa, hãy tải SQL Toolbelt 2018 về và cài đặt ngay thôi nào.

Chúc các bạn cài đặt thành công.

https://downloadphanmemfull.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *